PROGRAM

Program Foniatrického kongresu

Čtvrtek
6. 6. 2019

15:00 – 20:00 Registrace na recepci Wellness hotelu Babylon
19:00 – 20:00 Zahájení kongresu v sálu EXPO
20:00 – 22:00 Přivítání účastníků a neformální večer
v Zámeckém sklepení

 

Detailní program ke stažení zde

Pátek
7. 6. 2019

SÁL EXPO

07:00 – 12:00 Registrace
09:00 – 09:10 Zahájení odborného program – MUDr. Jan Adam
09:10 – 10:10 Kulatý stůl: Sluch
10:10 – 10:40 Instruktážní kurz
10:40 – 11:00 Přestávka na kávu / Individuální prohlídka e-posterů
11:00 – 12:00 Kulatý stůl: Poruchy polykání u dětí
12:00 – 13:00 SONOVA
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Kulatý stůl: Hlas
15:00 – 15:30  Instruktážní kurz
15:30 – 15:50 Přestávka na kávu / Individuální prohlídka e-posterů
15:50 – 16:20 Instruktážní kurz
16:20 – 17:20 Kazuistiky a volná sdělení
17:20 – 18:00 Plenární schůze Foniatrické sekce, zakončení 1.dne

 

KONFERENČNÍ SÁL

09:00 – 17:30 Výstava medicínské techniky a farmaceutických firem
13:30 – 14:00 SONOVA

GOLD CLUB

19:00 – 23:00 Společenský večer

 

Detailní program ke stažení zde

Sobota
8. 6. 2019

SÁL EXPO

09:00 – 09:10 Zahájení odborného program – MUDr. Jan Adam
09:10 – 10:10 Kulatý stůl: Řeč
10:10 – 10:40 Instruktážní kurz
10:40 – 11:00 Přestávka na kávu / Individuální prohlídka e-posterů
11:00 – 11:30 Instruktážní kurz
11:30 – 13:00 Kazuistiky a volná sdělení
13:00 – 13:10 Zakončení kongresu

KONFERENČNÍ SÁL

09:00 – 13:00 Výstava medicínské techniky a farmaceutických firem

 

Detailní program ke stažení zde

MOTTO KONGRESU

Foniatrická intervence v dětském věku

MÍSTO
KONÁNÍ
KONFERENCE

Wellness hotel Babylon
Nitranská 1, Liberec,
Česká republika
www.hotelbabylon.cz