AKTIVNÍ ÚČAST

Informace pro autory

e-postery

Organizátoři kongresu vyhlašují soutěž o nejlepší e-poster. Výherce bude oceněn finanční částkou ve výši 2 000,-Kč.

 • Cílem e-posterů je prezentace původní vědecké/klinické práce
 • E-poster vložte do šablony, která je k dispozici: zde
 • Poster by měl být rozdělen do 5ti částí: Úvod, Metody, Výsledky, Diskuse a Závěr. Doporučená velikost písma dle šablony nebo: NADPIS velikost písma 18; TEXT velikost písma 12
 • E-postery je možné umístit maximálně do 2 – 3 slidů! Čas bude monitorován!
 • E-postery budou publikovány v celém znění v elektronickém sborníku abstrakt
 • Postery budou přijímány pouze v elektronické formě (postery netiskněte) do 30. dubna 2019
 • Délka prezentace e-posterů: 5 minut (viz Program)
 • Registrace e-posteru bude probíhat elektronicky na adrese: zdenek@bowtieprague.cz

Během celého kongresu budou mít účastníci k dispozici jednotlivé E-postery v sále EXPO, kde si mohou e-postery samostatně prohlížet.

informace
pro autory

Odborná sdělení na Foniatrickém kongresu 2018 budou přijímána v době od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019 ve formě:

 • E-posterů
 • Kazuistiky
 • Instruktážních kurzů
 • Kulatých stolů – vyplní pouze moderátor kulatého stolu

KAZUISTIKY
– VOLNÁ SDĚLENÍ

 • Cílem kazuistiky (volného sdělení) je informovat o zajímavém medicínském případu
 • Časový rozsah kazuistiky je 8 minut
 • Online registrace kazuistiky obsahuje pouze název kazuistiky a jméno přednášejícího
 • Registrace bude probíhat elektronicky na adrese: zdenek@bowtieprague.cz

INSTRUKTÁŽNÍ
KURZY

 • Cílem instruktážního kurzu (workshopu) je podat ucelený přehled současných poznatků k danému medicínskému tématu
 • Časový rozsah jednotlivých instruktážních kurzů je 30 minut
 • Registrace bude probíhat elektronicky na adrese: zdenek@bowtieprague.cz

KULATÉ
STOLY

pouze pro zvané přednášející
 • Cílem kulatých stolů je podat ucelený přehled současných poznatků k danému medicínskému tématu a v rámci interaktivní diskuse zvaných odborníků s účastníky kongresu aktualizovat doporučené diagnostické a terapeutické postupy
 • Trvání kulatého stolu: 60 minut
 • Registrace bude probíhat elektronicky na adrese: zdenek@bowtieprague.cz

Dle programu kongresu (viz Program) budou zařazeny 3 kulaté stoly na téma: Hlas, Sluch a Řeč.

MOTTO KONGRESU

Foniatrická intervence v dětském věku

MÍSTO
KONÁNÍ
KONFERENCE

Wellness hotel Babylon
Nitranská 1, Liberec,
Česká republika
www.hotelbabylon.cz