6. – 8. 6. 2019

17. česko-slovenský
foniatrický kongres
a xxx. Celostátní foniatrické dny
Evy Sedláčkové

Wellness hotel Babylon

liberec

Základní
informace

MOTTO KONGRESU FONIATRICKÁ INTERVENCE V DĚTSKÉM VĚKU
MÍSTO WELLNESS HOTEL BABYLON,
NITRANSKÁ 1, LIBEREC
TERMÍN 6.-8. ČERVEN 2019
JAZYK KONFERENCE ČESKÝ JAZYK
ORGANIZÁTOR AKCE MACADAM S.R.O., KLÁŠTERNÍ 117/2, LIBEREC
PREZIDENT KONGRESU MUDr. JAN ADAM

ÚVODNÍ
SLOVO

Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové!

Rádi bychom vás pozvali na 17. Česko – slovenský foniatrický kongres a XXX. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, který bude v letošním roce hostit Liberec. Program se uskuteční v prostorách Wellness hotelu Babylon ve dnech 6. – 8. června 2019.

Je pro nás velkou ctí, že v letošním roce pořádáme Foniatrický kongres, který patří mezi významné odborné a společenské akce podporované Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

MUDr. Jan Adam
Macadam s.r.o.

MOTTO KONGRESU

Foniatrická intervence v dětském věku

Programová
část

Kulaté stoly (60 minut)
Cílem kulatých stolů je podat ucelený přehled současných poznatků k danému medicínskému tématu a v rámci interaktivní diskuse zvaných odborníků s účastníky kongresu aktualizovat doporučené diagnostické a terapeutické postupy.

Instruktážní kurzy (30 minut)
Cílem workshopů je podat konkrétní metodický diagnostický či terapeutický postup k danému tématu.

Volná sdělení – kazuistiky (8 minut)
Tématem volných sdělení je předat zkušenosti ze zajímavých kazuistik v oboru.

Postery (prezentace 5 minut)
Obsahem posterů je původní vědecká práce v oboru. Nejlepší poster bude oceněn peněžitou odměnou ve výši 2 000,-Kč.

VĚDECKÝ
VÝBOR

 MUDr.  Jan Adam
Prezident kongresu

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

MUDr. Jitka Vydrová

ORGANIZAČNÍ
VÝBOR

MUDr. Jan Adam
Macadam s.r.o.

 

prim. MUDr. Martin Kracík – odborný garant
ORL odd. Krajská nemocnice Liberec

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA – odborný garant

 

Bowtie Prague a.s.

 

BT Production s.r.o.

MÍSTO
KONÁNÍ
KONFERENCE

Wellness hotel Babylon
Nitranská 1, Liberec,
Česká republika
www.hotelbabylon.cz

Další zajímavé akce